برخی از سلول هایی که در بدن ما، سلول انسانی نمی باشند
۱۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ پیامک های جدید

کلونی های باکتری، میکروب هایی هستند که در بدن اسان دیده می شوند این میکروب چند برابر سلول های انسانی در بدن ما هستند پژوهش های مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است نشان می دهد که آیا وجود این باکتری ها در بدن انسان مضر یا مفید است؟

سلول های غیر انسانی در بدن انسان

طبق تحقیقاتی که زیست شناسان مؤسسه ویزمن، بر روی سلول های میکروبی در بدن انسان انجام داده اند متوجه شده اند که میزان میکروب های موجود در بدن مردی ۳۰ ساله با وزن ۷۰ کیلوگرم و ۱۷۰ سانتی متر قد، ۳۹ تریلیون میکروب است که در میا ۳۰ ترلیون سلول انسانی زندگی می کنند.

این آمارها در پژوهش های سایر محققان با درصد و روش های مختلف آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا به نتایجی بهتر در این زمینه دست پیدا کنند. و در نهایت در طی این تحقیقات این محققان به این نتیجه دست یافتند که بررسی دقیق و آماری وجود این نوع میکروب های کار آسانی نیست و تعیین میزان آن از طریق شاخص های مختلف، قد، وزن و جنس صورت می گیرد.

سلول های غیر انسانی در بدن انسان

همچنین در این تحقیقات ذکر شده است که میزان تجمع این میکروب ها در روده و معده بیشتر از نقاط دیگر بدن مشاهدده می شود که این امر موجب به وجود آمدن مشکلات گوارشی در انسان خواهد شد.

منبع : اس ام اس جی ال

برچسب :


مطالب پیشنهادی